MENU
Hem

rättsområde

Köprätt & avtalsrätt

I ett företag uppkommer ofta frågor kring köprätt och avtalsrätt. Det kan exempelvis röra sig om ingående av köpeavtal, samarbetsavtal, leveransavtal, franchiseavtal, licensavtal, aktieägaravtal och företagsöverlåtelseavtal. Även för privatpersoner uppkommer situationer som rör köprätt och avtalsrätt, exempelvis vid köp av personbil och båt samt vid beställning av varor på internet. Hos oss här i Skellefteå kan du få hjälp med att upprätta olika avtal. Du kan även lämna in dina befintliga avtal för granskning. Om det uppstått en tvist kring tolkningen av ett avtal eller om den andra avtalsparten har brutit mot ert avtal kan vi också stå till tjänst. Om det uppstår en tvist kring avtal kan man ofta utnyttja rättskyddet i sin försäkring.