MENU
Hem

rättsområde

Fastighetsrätt

Inom fastighetsrätten faller även hyresrätt och andra nyttjanderätter samt entreprenadrätt. Hos oss kan du få hjälp med att upprätta olika avtal, till exempel köpeavtal för fastighet och hyresavtal för villa, sommarstuga och lägenhet.

Om du har köpt en fastighet som inte stämmer överens med vad som har avtalats eller om fastigheten annars avviker från vad du kunnat förutsätta vid köpet kan ett fel föreligga. Som köpare har man dock en omfattande undersökningsplikt och man får inte åberopa ett fel som man hade kunnat upptäcka vid en undersökning av fastigheten. Om man är missnöjd med ett fastighetsköp och anser att det finns ett fel i fastigheten är det viktigt att agera snabbt. Som köpare får man nämligen inte åberopa att fastigheten är felaktig om man inte inom skälig tid efter att man märkt eller borde ha märkt felet lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Advokatbyrån kan stå till tjänst om du hamnar i en fastighetstvist. Hör gärna av dig i ett tidigt skede om du misstänker att det föreligger ett fel i den fastighet du har köpt. Om det uppstår en fastighetstvist kan man ofta utnyttja rättsskyddet i sin försäkring. Vi hjälper dig att ansöka om detta.