MENU
Hem

rättsområde

Brottmål

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare för den som misstänks eller åtalats för ett brott och som målsägandebiträde för målsäganden (brottsoffret).

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära den advokat som han eller hon själv önskar. En offentlig försvarare ska se till att klienten får en rättvis behandling vid kontakt med polis, åklagare och domstol. Du kan begära offentlig försvarare redan när du kallats till polisförhör.

Även målsägandebiträde förordnas av tingsrätten. Målsäganden har rätt till målsägandebiträde direkt efter polisanmälan, under hela förundersökningen och vid domstol. Målsägandebiträdet hjälper även klienten att framföra skadeståndskrav.